På robotsafari

Spektakulära är AGV-robotarna som transporterar ankommande och avgående gods mellan lastkajen och avdelningarna. De kan ta med sig mycket tyngre gods än vad gamla tiders sjåare fick slita med. Robotarna körs av  Coor en av Nordens ledande facility managementleverantörer (FM), det handlar exempelvis om alla de tjänster som krävs för att verksamheten på Ny Karolinska S ska fungera bra och effektivt.

img_0273

Robotarna går i separata kulvertar åtskilda från personal och patienter. Påminner lite om Downton Abbey där tjänstefolket rör sig obemärkt i de trånga korridorerna, bakom de salar och gemak som godsägarfamiljen bebor. Här på NKS handlar det om effektivitet och säker hygien. Ingen människa släpar på smutsigt gods eller kommer i kontakt med inkommande varor som kräver klinisk hygien.

Nere i den stora depån står robotarna på rad och väntar på nya uppgifter. Där råder lugn och vila. Barn har fått ge förslag på olika robotnamn – en heter Robert.

img_0272

Någon i vår besöksgrupp ropar
– Titta därborta – en som rör sig!

Alla vänder sig om precis innan den smiter in i en kulvert. Några börjar springa efter med mobilkamerorna i högsta hugg.

-Det här är min första RobotSafari, säger en ung dam som fått ögonkontakt med roboten – oklart om det var med Björn eller Karin.

Jag hinner inte ifatt. Jag går tillbaka tar en bild av robotarna i viloläge.

Ett bra skolexempel på att utveckling och tillväxt befriar oss från tunga, monotona jobb och skapar nya för datatekniker och servicepersonal i hygieniska och säkra arbetsmiljöer.

robotkatt

På hemvägen kommer jag att tänka på robot-katterna som lär finns på demensboenden. Det är några år sedan jag första gången såg en ”katt-attrapp” som komplement i demensvården. Den höll sin egen kroppsvärme och den började spinna så smått efter ett visst antal smekningar över ryggen av sin dementa matte.

Min svårt dementa mor kom aldrig att använda en sådan. Mitt rationella sinnelag till trots hade det nog – på den tiden – varit svårt för mig att ta in.

SMER (Statens medicinsk-etiska råd) drev ett projekt 2014 med bl a JustoCat.

Läkarna förklarar att för vissa dementa kan dock sådana attrapper (liksom självklart levande djur) vara ett adekvat och välgörande komplement. Alla – läkare och verksamhetschefer – säger entydigt att det i dessa fall handlar om komplement – alltså inte tekniska hjälpmedel som ska ersätta personal. Personalen ska med detta komplement få mer tid för sina patienter.

Associationen till robotkatten och intrycken från dagens möte med roboten Robert övertygar mig: Vi har goda skäl att vara utvecklingsbejakande inför ny teknik i allmänhet och inte minst inom vård- och omsorg.

Ledarstick/Skaraborgs Allehanda: Bekämpa parallella samhällen

”Utvecklingen är lika sorglig som den är självförvållad. I sammanhanget är inte problemet att några asylsökande finner kärleken i Sverige och gömmer sig för den skull. Situationen som måste hanteras är det parallella samhället befolkat av papperslösa som uppkommit till följd av att återvändanden inte genomförts.” Se SLA-ledare 29/1

Intressant påminnelse om 2011-års migrationspolitiska överenskommelse. Till det kan läggas de flesta medborgares vilja att över tid uppnå en legal trygghet inom systemens ramar.

Hernando de Soto pekar i sin bok Kapitalets Mysterium på en av drivkrafterna för parallella samhällen – här en passus ur hans analys av hur varför fattiga människor i tredje världen inte ville arbeta under påtvingade byråkratiska kooperativ utan helt sonika bröt sig ur: ”Vad regeringen inte hade tagit med  beräkningen var att när människor till slut har kommit över egendom, har de sina egna idéer om hur den ska användas och överföras. Om det legala systemet inte tillgodoser människornas behov och ambitioner, kommer de skarorna att flytta ur systemet.”

Överfört till vår situation idag: För många invandrare som nu står långt utanför arbetsmarknaden i ett tryggt land efter en lång och farofylld flykt från krig och kaos, blir statens hinder vägen till till parallella samhällen: Socialdemokraterna/LO avvisar enkla jobb med lägre löner som ett första säkra steg i det legala samhället. Då tar överlevnadsinstinkt och perverterat, inte sällan kriminellt, entreprenörskap över – och när väl de första praktiska (illegala) ägandet väl är etablerat kan vägen in i det etablerade, legala och trygga samhället upplevas som en utmanande reträtt till ett liv med knappa resurser.

Förslaget att subventionerat få lära sig jobbet på jobbet med 60%-lärotid i privata företag – ÄVEN UTAN KOLLEKTIVAVTAL – är konkret tillämpning av avtalsfrihet och skyddad äganderätt som bas för vår tillväxtbefrämjande marknadsekonomi.

Tillämpad ideologi har sina konsekvenser.