Urban ranking (1)

Stockholm topplaceras 96% nöjda med livet men Oslo och Köpenhamn rankas ännu högre enl EU-rapport. Stockholm har blivit kontinentens köpcentrumhuvudstad. Bland Europas storstäder finns ingen som har fler kvadratmeter köpcentrum per invånare. Stockholm har flest kvadratmeter köpcentrum per invånare i Europa.