Möjlighet att betala frivillig skatt

En företagarvän till mig som har två döttrar blev morfar för några år sedan. När hans äldsta dotter var kring de 20 började hon sällskapa med ung man som flytt från Chile. Han var ambitiös, lärde sig ganska fort svenska, hjälpte under studietiden till på min väns företag, idag är han läkare.

Idag berättar den chilefödda svensken hur han kom in i det svenska samhället. När han fick sitt första studielån räknade han ut hur mycket han fått från samhället i olika bidrag på vägen mot sina universitetsstudier. Han bestämde sig för att en dag betala tillbaka hela beloppet. Det var ett beslut som hans svärfar och min företagarvän gillade. Efter fem år kontaktade han Skattemyndigheten men fick beskedet att det finns inga konton för frivilliga inbetalningar.

modigFörra året motionerade riksdagsledamoten Aron Modig (kd) om möjligheten att betala in frivillig extra skatt. I Skattebetalarnas tidning Sunt Förnuft finns en intervju med Aron med denna festliga selfie. (PDF – helar intervjun)
-Bakgrunden är den debatt vi såg i slutet av förra mandatperioden. Med jobbskatteavdraget har Alliansen gjort ett gediget arbete med att sänka skatten på arbete ganska mycket, säger Aron Modig i intervjun och fortsätter: -Det började dyka upp kändisar och välbeställda som argumenterade emot jobbskatteavdraget med utgångspunkt att de själva inte behöver mer pengar.
Hur skulle det kunna gå till?
– Kanske en extra ruta på deklarationsblanketten, där man kan ange om man exempelvis vill skänka sin skatteåterbäring till skolan eller vården.

Det var säkert många som undrade hur seriöst Aron Modigs motion skulle uppfattas. Men syftet är ju precis vad som anges och dessutom har Aron sagt att han har en politisk tanke bakom i det att med möjlighet till frivillig skatteinbetalning blev rätt lätt att slå hål på skattekramarnas argument att de inte behöver de pengar som frigörs när skatten sänktes.

Jag vill lägga till att det finns länder där den skattskyldige kan markera ett prioriterat område som han eller hon vill att ett givet belopp av skatten ska gå till.

Med Arons förslag tar vi också till vara lägre skatters bäring på medborgarnas frihet att råda mer över sina tillgångar och sin vardag.

Hade möjligheten att betala frivillig extraskatt funnits på 1970- och 80-talen vet jag en som hade gjort det.

Principen om högre skatt för pensionärer är fel

Det är inte svårt att förstå logiken bakom arbetslinjens princip: stimulans för mer arbete genom särskilda jobbavdrag. För en pensionär som väljer att jobba är jobbavdrag + gällande reducering av arbetsgivaravgiften gynnsamt.

MEN DET HANDLAR INTE OM DET!!
All heder åt KDs strävan – och till slut lyckosamma insats – att sänka pensionärsskatten mer än utlovat. MEN DET HANDLAR INTE OM DET HELLER.

DET HANDLAR OM att det är en obegriplig, oacceptabel och orättvis princip att lönepensionärerna ska betala högre skatt än arbetande löntagare. Det är, enligt en internationell jämförelse som PRO låtit forskare göra, bara i Sverige som pensionärer beskattas högre än löntagare.

Den som arbetat hela livet som löntagare har svårt se kopplingen till att han/hon som pensionär har större skattebetalningsförmåga än före pensioneringen och därmed ska drabbas av högre skattetryck. Trots KDs hedervärda påtryckningar ökar gapet mellan pensionärernas högre och löntagarnas lägre skattetryck. Det beror på den sk bromsen och jobbskatteavdragen.

Det skorrar falskt i de hyllningskörer som onyanserat enbart lyfter fram den politiska prestationen (Borgs eller Hägglunds?) att lyckas ”ge” mer än utlovat. Bra att skattesänkningens effekt nu och framåt är på plats – om inte nästa regering gör en höjer den igen. Men det är en flagrant underskattning av väljarna att tro att högt positivt tonläge mildrar skatteprincipernas felaktiga konsekvenser. Lönepensionärer, som alla andra, kan själva räkna plus och minus.

Min slutsats:
Arbetslinjen med jobbskatteavdrag är bra – den träffar rätt där arbetsstimulans behövs som bäst. Att flergenerationssamhället stimulerar och välkomnar de äldre i arbetslivet är utmärkt. MEN ATT STRAFFA DE LÖNEPENSIONÄRER SOM INTE ORKAR ELLER VILL ARBETA EFTER ATT HA FULLFÖLJT SIN FÖRVÄRVSLIVSMANNAGÄRNING är ett feltänk. Man kunde från början, parallellt med jobbavdraget, infört pensionärsavdrag i någon form (det finns flera alternativa vägar att gå).

Till ALLA partier i Alliansen (och i synnerhet KD):
Med det förtroendekapital ni har om ordning och reda i statsfinanserna finns förståelse hos väljarkåren om att något blev fel och att det kan rättas till. Tänk om! Före valet! – Kom med ett nytt principuttalande om er syn på Skattepolitik för pensionärer. Det handlar om 1,7 milj väljare. Tro inte att ni vinner 2014-års val enbart på en enig fasad – oavsett politiskt innehåll på denna punkt.