Ledarstick/Skaraborgs Allehanda: Bekämpa parallella samhällen

”Utvecklingen är lika sorglig som den är självförvållad. I sammanhanget är inte problemet att några asylsökande finner kärleken i Sverige och gömmer sig för den skull. Situationen som måste hanteras är det parallella samhället befolkat av papperslösa som uppkommit till följd av att återvändanden inte genomförts.” Se SLA-ledare 29/1

Intressant påminnelse om 2011-års migrationspolitiska överenskommelse. Till det kan läggas de flesta medborgares vilja att över tid uppnå en legal trygghet inom systemens ramar.

Hernando de Soto pekar i sin bok Kapitalets Mysterium på en av drivkrafterna för parallella samhällen – här en passus ur hans analys av hur varför fattiga människor i tredje världen inte ville arbeta under påtvingade byråkratiska kooperativ utan helt sonika bröt sig ur: ”Vad regeringen inte hade tagit med  beräkningen var att när människor till slut har kommit över egendom, har de sina egna idéer om hur den ska användas och överföras. Om det legala systemet inte tillgodoser människornas behov och ambitioner, kommer de skarorna att flytta ur systemet.”

Överfört till vår situation idag: För många invandrare som nu står långt utanför arbetsmarknaden i ett tryggt land efter en lång och farofylld flykt från krig och kaos, blir statens hinder vägen till till parallella samhällen: Socialdemokraterna/LO avvisar enkla jobb med lägre löner som ett första säkra steg i det legala samhället. Då tar överlevnadsinstinkt och perverterat, inte sällan kriminellt, entreprenörskap över – och när väl de första praktiska (illegala) ägandet väl är etablerat kan vägen in i det etablerade, legala och trygga samhället upplevas som en utmanande reträtt till ett liv med knappa resurser.

Förslaget att subventionerat få lära sig jobbet på jobbet med 60%-lärotid i privata företag – ÄVEN UTAN KOLLEKTIVAVTAL – är konkret tillämpning av avtalsfrihet och skyddad äganderätt som bas för vår tillväxtbefrämjande marknadsekonomi.

Tillämpad ideologi har sina konsekvenser.