Arbetsmiljöverket spelar bort sin trovärdighet

Jag uppmanar Arbetsmiljöverket att lägga ner mobilspelet The Boss – er uppgift är myndighetsutövning.

Arbetsmiljöverket har startat en kampanj i form av ett mobilspel för att – enligt egen utsago – ”illustrera hur arbetsgivare frestas att kompromissa med sina anställdas säkerhet för att vinna fördelar gentemot sina konkurrenter.”
Bild på skylt med Arbetsmiljöverkets logotyp

Spelet är manipulativt och leder spelarna fördomsfullt i en riktning som en rättssäker myndighetsutövning istället har att stävja genom faktaredovisning.

Myndighetens försvar för sina propagandistiska övertoner är oacceptabla.

Kampanjen är en del av vårt regeringsuppdrag 2015-2018. Vi vill påverka företagare och arbetsgivare att undvika att tänja på arbetsmiljöreglerna

En myndighet ska upplysa om gällande regelverk och ev redovisa de rättsliga konsekvenserna för lag- och regelbrott. Där kan information om rättspraxis vara till hjälp. I regeringsuppdraget ingår inte att med missriktad pedagogik påvisa hur man tänjer på arbetsmiljöreglerna.

Liksom andra myndigheter och opinionsbildare…

Arbetsmiljöverket är som andra myndigheter inga opinionsbildare

– Vi kritiserar inte seriösa arbetsgivare och inte företagare som grupp.

Den bild av företagare som tecknas i mobilspelet förmedlar ett fördomsfullt och felaktigt beteende. Lagstridig företagsamhet ska beivras och individuellt ansvar ska liksom alltid utkrävas av rättsväsendet.

Branscher som brukar nämnas är hotell- och restaurant, bygg, transport och gröna näringar (jordbruk/skogsbruk/bärplockning). Därför valde vi att prioritera just bygg och restaurang i The Boss.

Att hänga ut företagare som kollektiv i vissa branscher är att kränka de företagare – med svensk bakgrund liksom de med annan etnisk bakgrund – som myndigheten på detta sätt dömt ut som presumtiva brottslingar.

Generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem, lägg ner mobilspelet ”The Boss – var går din gräns?”.