Religionspolitik

Ingen fullgod demokrati utan religionsfrihet (3 juli 2017)
Varaktig fred som inte undergrävs av religiöst våldsbejakande extremister kräver grundlagsfäst religionsfrihet med rättigheter och skyldigheter. En stat utan religionsfrihet är ett hot mot genuint övertygade religionsutövare och de som vill slippa religiöst integritetskränkande normer.
     Ovanstående är min replik till Salahuddin Barakat, imam och grundare av …..IIslamakademin, Anna Carlstedt, nationell samordnare mot våldsbejakande …..extremism, Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan och Aron Verständig, …..ordförande Judiska centralrådet, som skrev under rubriken
…..Religion kan leda människor ut ur våldsbejakande extremism

Stefan Löfvens uttalande kan trigga islamister (27 juli 2017)
Stefan Löfven ser inte den konstitutionella konfliktytan mellan de västerländska demokratiernas styrelseskick och det våldsbejakande islamistiska kalifatet med sharialagar som styr dess politiker och invånare. Med det senaste decenniets övergrepp har islamisterna visat sin fasansfulla målmedvetenhet.

Bryt alla band mellan staten och Svenska kyrkan (25/6 2017)

Sverige behöver en äktenskapslagstiftningen med en obligatorisk civilrättslig procedur för själva vigseln. Svenska kyrkans vigselplikt ska självklart dras in. Svenska Kyrkan ska hantera sina frågor själv inom gällande lagar.

EU-dom stärker sund religionsfrihet över tid (16 mars 2017)
Vi kommer sannolikt också ganska snart se politiska meningsskiljaktigheter i den offentliga sektorn där frågan om klädkoder ska behandlas av offentliga arbetsgivare och beställare av olika tjänster på lokal, regional och nationell nivå. Eftersom villkoren för att förbjuda religiösa villkor kopplas starkt till förbud mot diskriminering (alla anställda måste behandlas lika) blir de nya förutsättningarna rättssäkra för både berörda individer och företag.

Kyrka och politik blandas i juluppropet 2016 (22 dec 2016)
Julupprorets övriga representanter är i olika omfattning ekonomiskt beroende av oss skattebetalare genom statliga samfundsbidrag och kommunala och landstingskommunala förenings- och verksamhetsbidrag. Men deras ideologiska och ekonomiska fögderi prövas av deras egna föreningsdemokratiska instanser genom KYRKOMÖTET. Huruvida deras ledare gör partipolitiska övertramp är således en för dem intern fråga. Skilj Svenska kyrkan fullt ut från staten.

Vill Antje Jackelén ha prästkappa med partinål? (20 dec 2016)
Men att koppla de ämbetsuppmaningarna om barmhärtighet till lagfästa mål om graden av familjeliv och familjeåterförening som kriterium för beviljad är att bedriva partipolitik.