Noter

Boken finns nu på AdLibris (Häftad, 216 sidor/alt som e-bok)

Provläs 18 sidor


Till mina unga vuxna barnbarn (förord)

Hej! Jag uppskattar era frågor och påståenden:

-Varför gjorde du så? -Vad tror du på? -Varför tycker det?
-Det tycker inte vi! -Vi gör på ett annat sätt! -Jo, Så är det!

För mig har känslor, impulser och dagdrömmar ofta varit utslagsgivande. Det har skänkt mig mycket – kanske det mesta – av behållningen i mitt liv. Tester kan visa vilken hjärnhalva som dominerar individens agerande. I mitt fall tycks det vara den högra. (not 1)

Jag berättar något om vad livet lärt mig, om personliga framgångar och tillkortakommanden och något om mitt sökande som ung: bort från barndomshem utan gud, via konfirmation och ungdomsäktenskap och åter till en egen trygghet utan gud.

Vi har också diskuterat religionsfriheten och frånvaron av religionspolitisk debatt i en tid när extrema religiösa ledare utmanar oss (kap 50-53). Hade jag som ung sökt min livsåskådning och ställt mina existentiella frågor i en diktatur, teokrati eller hierokrati hade nog min väg blivit en annan under en sådan stats totalitära påtryckningar och dess medborgares rädsla för oliktänkande.

Ni unga har andra kunskaper och insikter än vad jag hade som ung. Samtidigt är äldres livserfarenheter värda att föra vidare – i lagoma doser. Jag har samlat några samtal över generationsgränserna. Det blev 53 brevutkast till er och alla andra som vill läsa. Jag hoppas något är till gagn och varnagel

Kapitlen behöver inte läsas i följd, enstaka uppgifter finns på två eller flera ställen.


Notapparat

1)
Testa vilken hjärnhalva som dominerar
http://memeorado.se/tuladomejor

2)
Läs vidare om livserfarenhet/-er
https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/? Lookup=livserfarenhet

3)
Visan är av Christina Lagerlöf, prostdotter från Värmland och på långt håll släkt med Selma Lagerlöf. Visan kom i tryck först 1856. Melodin är besläktad med ”La Folia

4)
CAN, organisationen som mäter alkoholkonsumtionen i Sverige, finns det en attitydförändring mot alkohol bland unga?
www.can.se

5)
”Strindberg trodde sig vara en reinkarnation av Poe” (Nättidskriften DAST 14 jan 2008) http://www.dast.nu/artikel/strindberg-trodde-sig-vara-e n-reinkarnation-av-poe

6)
Cancersjuka personers känslor inför döden. En litteraturstudie
http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:215507/FU LLTEXT01.pdf

7)
Shakespeares sju skeden i livet
www mynewapapers.net/shakespearessju-skeden-i-livet/

8)
”Finns Gud i detta?”
Centrumkyrkan, Sunbyberg: 29 oktober kl 16.00-21.00 i Centrumkyrkan, Seminarium om tro och andlighet. Fred Nyberg, internationellt känd forskare och professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet.
https://www.st.nu/artikel/debatt/personalism-en- kristdemokratisk-utgangspunkt

9)
Dan-Erik Anderssons kap 3 i boken ”Mänskliga rättigheter och religion”. https://www.dn.se/debatt/religion-kan-leda-manniksor-ut-ur-valdsbejakande-extremism/