Företagsamhet

FÖRETAGSAMHET — som jag ser det….

Företagsamhet skapar resurser för allas försörjning. Utan företagsamhet –
och progressivt långsiktig näringspolitik – ingens stabil och hållbar tillväxt. Sund marknadsekonomi bygger på de många männiksornas kreativitet, personliga ansvar och eget risktagande.

– Företagsamhet handlar om att företa sig – inte om att ta för sig.

Krångel & byråkrati – reella hinder

Min erfarenhet från företagarorganisationer säger att kostnadsdrivande byråkrati alltjämt försvårar i synnerhet småföretagarnas löpande verksamhet. Trots löften om 25 % lättnader i krångel, regler och blanketter kräver staten för arbetsrättens räkning in 94 miljoner blanketter till en kostnad på 6 miljarder.

För i synnerhet småföretagarna genererar arbetsrätten,
DELS odebiterbar arbetstid som i förhållande till företagets
omsättning är oskäligt betungande,
DELS åtaganden som i en riskkalkyl ofta gör investerings-
och lönekostnaderna alltför höga trots ökande order-
ingång. Tröskeln är helt enkelt alltför hö

Generationsövergången
Det är ingen självklarhet att barn tar över föräldrarnas företag. Men för de barn som vill ta över är hindren många. Ett bredare utbildningsväsende och ett bättre anpassat skattesystem skulle underlätta för många berörda parter som står inför en företagsmässig generationsövergång. Det gäller främst för de de små och
medelstora företagen. Inom 10 år kommer 180 000 företag i Sverige att gå igenom någon form av generationsförändring. I hälften av dem – 90 000 – finns ingen inom familjen som tar över. Bara det är skäl nog för att reformera för de som trots allt väljer att ta över föräldrarnas företag.

Vi behöver fler företagare
Ju fler lönsamma företag, desto stabilare grund för ett rättvist stöd till dem som – i livets olika skeden – behöver hjälp och andra insatser från samhällets sida. Men under den senaste tioårsperioden har andelen
företagare av den arbetsföra befolkningen trendmässigt sjunkigt. Sätter man den negativa procentuella utvecklingen i relation till de femton gamla medlemsländerna inom EU så visar det sig att Sverige ligger i botten tillsammans med Luxemburg och Frankrike. Under samma period ökade exempelvis antalet företagare i Nederländerna och Irland med över 20 procent!

Företagande skapar resurser att fördela
Bra, långsiktiga och förutsägbara företagarvillkor skapar uthållig tillväxt som kan kommer alla till del. Det är  företagarna som genom sin kreativitet, sitt risktagande och sitt arbete som utvecklar de resurser som kan
och ska fördelas – av förhoppningsvis ansvarsfulla – politiker utifrån sin ideologiska kompass.

XXX 

 

 

 

synnerhet småföretagarna genererar arbetsrätten,
DELS odebiterbar arbetstid som i förhållande till företagets
omsättning är oskäligt betungande,
DELS åtaganden som i en riskkalkyl ofta gör investerings-
och lönekostnaderna alltför höga trots ökande order-
ingång. Tröskeln är helt enkelt alltför hö

i synnerhet småföretagarna genererar arbetsrätten,
DELS odebiterbar arbetstid som i förhållande till företagets
omsättning är oskäligt betungande,
DELS åtaganden som i en riskkalkyl ofta gör investerings-
och lönekostnaderna alltför höga trots ökande order-
ingång. Tröskeln är helt enkelt alltför hö

i synnerhet småföretagarna genererar arbetsrätten,
DELS odebiterbar arbetstid som i förhållande till företagets
omsättning är oskäligt betungande,
DELS åtaganden som i en riskkalkyl ofta gör investerings-
och lönekostnaderna alltför höga trots ökande order-
ingång. Tröskeln är helt enkelt alltför hög.

Generationsövergången
Det är ingen självklarhet att barn tar över föräldrarnas företag. Men för de barn som vill ta över är hindren
många. Ett bredare utbildningsväsende och ett bättre anpassat skattesystem skulle underlätta för många
berörda parter som står inför en företagsmässig generationsövergång. Det gäller främst för de de små och
medelstora företagen. Inom 10 år kommer 180 000 företag i Sverige att gå igenom någon form av genera-
tionsförändring
. I hälften av dem – 90 000 – finns ingen inom familjen som tar över. Bara det är skäl nog för
att reformera för de som trots allt väljer att ta över föräldrarnas företag.

Vi behöver fler företagare
Ju fler lönsamma företag, desto stabilare grund för ett rättvist stöd till dem som – i livets olika skeden – be-
höver hjälp och andra insatser från samhällets sida. Men under den senaste tioårsperioden har andelen
företagare av den arbetsföra befolkningen trendmässigt sjunkigt. Sätter man den negativa procentuella ut-
vecklingen i relation till de femton gamla medlemsländerna inom EU så visar det sig att Sverige ligger i
botten
 tillsammans med Luxemburg och Frankrike. Under samma period ökade exempelvis antalet före-
tagare i Nederländerna och Irland med över 20 procent!

Företagande skapar resurser att fördela
Bra, långsiktiga och förutsägbara företagarvillkor skapar uthållig tillväxt som kan kommer alla till del. Det är
företagarna som genom sin kreativitet, sitt risktagande och sitt arbete som utvecklar de resurser som kan
och ska fördelas – av förhoppningsvis ansvarsfulla – politiker utifrån sin ideologiska kompass.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s