Artiklar

>>Artiklar – kulturpolitik

Artiklar i kronologisk ordning

Religiösa samfund bör kunna ställas till svars (4 nov 19 – replik i UNT)
Religiösa samfund borde tvingas utse en ansvarig förkunnare med motsvarade skyldigheter som de ansvariga utgivarna har i medierna. (Replik på ”Dawa delar inte svenska grundvärderingar”)

Frikyrkorna måste försvara religionsfriheten (2 okt 19 – Dagen)
I vissa muslimska grupperingar definieras inte begreppen demokratisk rättsstat och religions­frihet på samma sätt som i vår breda kristna och i vår sekulära allmänhet. Alla medborgare, med eller utan egna religiösa preferenser, känner även av återkommande muslimska påtryckningar i vårt land.

”Pingströrelsen är inte särbehandlad” (9 juli 19 – replik i DN) ”Historien lär oss att utan religionsfrihetens rättigheter och begränsningar finns ingen demokrati. Som sekulär rättsstat ska vi hålla stånd mot de religiösa individer och organisationer som inte respekterar vår demokrati. Vi ska inte ställa religioner mot varandra. (Replik på ”Politiker och opinionsbildare, sluta stigmatisera troende”)

Vi äldre måste sluta klaga – titta framåt istället (6 mars 19 – Dagen) Vi äldre ska stävja ungdomens övermod om och när det verkligen är till deras förfång. Men vi ska inte hämma deras framfart när de öppnar nya dörrar för sig själva, för oss äldre och för kommande generationer..

[juni 2018 – mars 2019 under uppdatering ]

Kvarnero och Halldorf: Håll isär politik och religion för religionsfrihetens skull (8 okt 2018)
”Det är aningslöst att blunda för att välvilligt förbehållslöst vilja ”åter-kristna” ( Kvarnero) Sverige eller främja ett ”postsekulärt” (Halldorf) Sverige, riskerar att släppa lös de religiöst aggressiva krafter vi har att hålla tillbaka. Vi behöver inte mer religion i politiken men gärna mer religiöst engagemang i de civila sektorerna.

Moskéer ska tvingas ha egna ansvariga utgivare (15 juni 2018 – Sourze)
Tiden är förbi när religionsfriheten var en till intet förpliktande portalparagraf. Vi måste nu försvara religionsfriheten med dess rättigheter och begränsningar så som den ska gälla i svensk kontext.

Dags för vägval i vilsen religionsdebatt (17 maj 2018 – Dagen)
Även den som vill visa ”förståelse för extremisters bevekelsegrunder” är skyldig att välja sida mot (eller för) olika former av teokratier och hierokratier.

Svensk religionsfrihet hotas av islamistiska grupperingar (24 jan 2018 – Världen Idag)
Vår svenska religionsfrihet styrs i sin praktiska tillämpning av rättigheter och skyldigheter. I Sverige gäller svensk lag.

Islam och UNESCO i öster – Kristendom och FN i väster (4 sept 2017)
UNESCO-text strider mot utgångspunkterna i FN:s allmänna förklaring.

Jag uppmanar Rogert Mogert (s): Utveckla Kungsträdgården – placera Appel´s IT-palats på Norrmalmstorg (17 aug 2017)
Klart att vi som IT-nation ska ha bra marknadsplatser för alla IT/Dator-konsumenter och -leverantörer. Men en IT-butik i vår citypark Kungsträdgården är fel

Det är skillnad på nyttig och onyttig konst (5 aug 2017)
Statstelevisionens kulturkritiker Dennis Dahlqvist råder politiker att på sjukhusen satsa på trädgårdar istället för konst.

Stefan Löfvens uttalande kan trigga islamister (27 juni 2017 – Dagens samhälle) En stat utan religionsfrihet är ett hot mot genuint övertygade religionsutövare och de som vill slippa religiöst påtvingade integritetskränkande normer.

Cheferna borde sitta max sex år (30 mars 2017 – Mitt i Stockholm)
Med 6-åriga förordnanden för verksamhetschefer kan politiken tillförsäkra sig självständig kultur- och konstnärlig professionalitet, kameral måluppfyllelse och nödvändiga politiska justeringar över tid. Kulturpolitiken är och ska vara en demokratisk balansakt.

Byt namn till Kristna Seniorer (19 jan 16 – Dagen)
”På kristen grund går det inte att ställa äldre – och inga andra – människor mot varandra. Tvärtom blir uppgiften att mödosamt och uthålligt granska och föreslå rättvisa reformer i den vardag som rör alla äldre.”

Nu är det dags för en äldrekonvention ( 5 maj 15 – Dagen)
”I den moderna välfärdsstaten behövs allt fler i arbete. Men de som vill och kan arbeta efter 65 års ålder fråntas det skydd och som socialförsäkringssystemet ger. Sådan lagstiftning bygger på föråldrade tankar som hindrar istället för att stimulera till ett fortsatt aktivt liv. Några exempel: Handikapp­ersättning kan man inte få om handikappet uppstår efter 65 år. Vid funktionsnedsättning kan man få bilstöd, men det upphör på 65-årsdagen. ”https://www.dagen.se/debatt/bra-byta-namn-till-kristna-seniorer-1.676280