Ulf Lönnberg: ”Segersam (kd) och tidn Dagens ledare vill garantera att kristen mission ska fortgå samtidigt som humanistisk acceptans ska upprätthållas mellan troende med olika religiösa tillhörigheter eller ingen alls.
Samtidigt har religionerna satt avtryck i politiken och så även tvärt om. Politiska ledare har i alla tider haft att förhålla sig till religionen – antingen som dess beskyddare eller dess utnyttjare för egna syften.”

Länk till artikeln

Dags att granska politiska och religiösa ledares syn på religionsfriheten