Bengt Sareld m fl: ”Vi stödjer självklart Abdullahis och Doubakils rätt att yttra sig, precis som replikförfattarnas. Men det är inte en medborgerlig rättighet att på detta sätt ta offentliga resurser i anspråk för att mobilisera för en politisk ideologi. I synnerhet inte om den förespråkar särlagstiftning, vilket är fallet med islamism (politisk islam). 

Utgångspunkten för vårt stöd till Hermansson är grundlagens skrivningar om medborgarnas likhet inför lagen.”

https://www.expressen.se/debatt/rasistkortet-funkar-inte-langre-vanj-er-vid-kritik/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=email