Jag försvara de konfessionella friskolorna som ska bidra med sina icke materiella dimensioner under strikt kontroll och med ansvar för att undervisningsuppdraget inte förvanskas. De är också en motvikt till sekter och moskéer under radarn.

Bra att MUF-ordf Benjamin Dousa så tydligt lyfter behovet av starka kontrollfunktioner:

Uppdragsbeskrivningen är det inget större fel på, men problemet är hur kvalitetsbegreppet har tolkats och därmed vad Skolinspektionen konkret väljer att granska. Hur dessa granskningar genomförs bör också ses över.

https://www.dn.se/debatt/slapphant-skolinspektion-haller-inte-oseriosa-borta/