”Att försöka tona ner eller förneka problemen är i förlängningen ett lika allvarligt hot mot tilltron till politiken och demokratin som att överdriva eller förfalska verkligheten åt andra hållet.
Om förtroendet för politiken inte ska urholkas ytterligare måste politiker sluta upp med försöken att övertyga väljarna om att de har fel upplevelse av sin egen verklighet och i stället fokusera på att lösa problemen.”

https://www.aftonbladet.se/a/dOBjzO