Ulf Lönnberg: Nu hijab-demonstration. Dags att förbjuda slöja på barn i skolan för att manifestera vår religionsfrihet med rättigheter och begränsningar – utan den ingen demokrati https://www.vk.se/2020-01-20/hijab-upprop-arrangeras-i-umea