BLT-ledaren: ”Den solidaritet som lärarna på Prästamosseskolan visar med slöjaktivisterna är sannolikt inte ett utfall av elakhet, men blir likafullt ett hån mot de som lever under hedersförtryck.
Föräldrarnas rätt till religionsfrihet kan inte gå före barnens bästa. Tror vi på riktigt på jämställdhet, religionsfrihet och allas rätt till frihet över sitt eget liv bör slöjan inte tillåtas i skolan.” http://www.blt.se/ledare/befria-flickor-fran-slojtvanget/

Ulf Lönnberg: Inför förbjud mot slöja på barn i grundskolan.
Ordförandena i GAPF, Glöm Aldrig Pela och Fadime, Sa-ra Mohammad, och Alexandra Anstrell (m) har en viktig poäng i att vi politiskt ska ta konflikten med de familjer som vill att deras döttrar ska bära slöja i grundskolan. Det är att lyfta frågan till den rätta nivån som religionspolitisk sakfråga, vilket det i högsta grad är. De skriver:
”Ett förbud gör att det är
samhället som tar konflikten med familjerna –
och inte enskilda flickor och kvinnor.
Det är en svår fråga men vi får inte rädas diskussionen.”
Redan idag finns utrymme för en sådan ordning i skolans läroplan:
”Utbildningen ska förmedla och förankra
respektför de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderinga som det svenska samhället vilar på.”
Ett burkaförbudet för i grundskolan rymms väl inom religionsfrihetens rättigheter och begränsningar. Det är problematiskt när religiösa uttryck ges speciella privilegier för barn i skolåldern.

Med ett sådant förbud tar vi som nation ställning för den västerländska judiskt-kristna traditionen som tjänat oss väl. Slöja på barn i grundskolan motarbetar idén om jäm-ställdhet. Slöja i skolan kränker flickors, och i förlä-ngningen kvinnors, barns och LGBT-personers rättigheter.