Utmanande spänningsfält mellan religion och politik. Något politiker inte förstår, inte vill se eller som de duckar för i sina missriktade försök att röstmaximera till priset av ideologiska avsteg. Religionspolitik som politiskt sakområde saknas idag, en sådan behövs i försvaret av vår demokrati. (till alla: Swisha 36:- i porto så skickar jag min pamflett ”Utan religionsfrihetens rättigheter och begränsningar ingen demokrati”)

https://www.dn.se/ledare/heliga-dagar-i-religionshatets-tid/