Emilie Hillert, advokat och

Sven Hillert, teologie doktor, präst och författare:

” I ljuset av Europadomstolens uttalanden är det uppenbart att svenska myndigheter inte kan fortsätta ignorera den expertis som står till buds. Det är därför hög tid att tillåta muntlig bevisning med experter, och att införa en metod för utredning och bedömning som ger korrekta resultat. Annars kommer vi fortsätta utvisa kristna konvertiter till dödsstraff.”

Tillåt muntlig bevisning trots prästers oförmåga att se själar