Utan religionsfrihetens rättigheter och begränsningar
ingen demokrati
– 26 inspirationstexter för religionspolitiska samtal
– 33 religionspolitiska reformer
av Ulf Lönnberg

>> Tid: Onsdagen den 11 december 2019, kl 10.00
>> Plats: Café Utsikten, Rehnsgatan 20, Stockholm, 113 57 Stockholm>>

>> För recensionsex maila mailto:ulflnnberg@ymail.com

“Ökad närvaro av människor som anammar normer och rättsuppfattningar som råder i teokratiska regimer och som inte respekterar vår syn på demokrati och religionsfrihet ställer Sverige inför stora utmaningar.”

“Den som i religionsfrihetens namn tillämpar religiöst tvång, hedersförtryck och egna straffsatser utifrån bokstavstolkade religiösa urkunder överträder religionsfrihetens legala begränsningar.”

De som inte accepterar vårt självständiga rättsväsende och som verkar för en ny rättsordning, med sharialagar som yttersta mål, agerar också med en tydligt politisk agenda. Politiska aktörer ska bemötas med politiska argument.”

Ulf Lönnberg, f d näringspolitisk lobbyist. Från 2006 fritidspolitiker (KD). Inför sin 75-årsdag i januari 2020 lämnade han sina uppdrag i nov -19 – bl a som gruppledare för KD i Kulturnämnden i Sthlm.

Boken är hans privata och partipolitiskt obundna invit till samtal med medborgare och politiker som tar ställning för vår religionsfrihet med fortsatt starka rättigheter och rättssäkra begränsningar som grund för att upprätthålla vår demokrati.