Visserligen en i grunden internkyrklig debatt. Men ur min synvinkel ännu ett exempel på att de politiska partierna borde verka för att skilja kyrkan och staten fullt. Gäller inte minst (s), (c) och (sd) som inför förra kyrkovalet lovade fortsatt partipolitiskt engagemang i Svenska kyrkan.

… Jonas Eek, kyrkomötet är väl redan en politisk arena?!?

https://www.kyrkanstidning.se/debatt/kyrkomotet-riskerar-att-bli-en-allmanpolitisk-arena