”– Vi kan inte stödja en lag som innebär ett bättre skydd för de som tror och ett annat, sämre skydd för andra medborgare i Australien, säger McDonald enligt The Guardian.

https://www.dagen.se/nyheter/ny-lag-om-religionsfrihet-drojer-i-australien-1.1627279