Inom kort kommer debattboken!

Nu lägger jag ut debatt- och sakinlägg under ”Utan religionsfrihetens rättigheter och begränsningar ingen demokrati” på
min FB-sida @religionspolitiskdebatt
– följ den gärna.
Snart kommer min debattbok på samma tema under samma rubrik med 31 konkreta religionspolitiska förslag