Sameh Egyptson, ställer Sensus och Bilda till svars – bra och viktigt – han skriver:

”Folkbildningsrådet och de kristna studieförbunden Sensus och Bilda tycks nu fortsätta samarbetet med Ibn Rushd som om inget har hänt. Jag befarar därför att förtroendekrisen nu kommer att flyttas till Folkbildningsrådet och de båda kristna studieförbunden: Sensus och Bilda. Särskilt Sensus får bära ett stort ansvar för denna kris.”

https://www.dagen.se/debatt/sameh-egyptson-sensus-stall-krav-pa-ibn-rushd-1.1621060