Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan och 10-tal medförfattare i Sveriges Kristna råd analyserar konsekvenserna av att Barnkonventionen blir svensk lag efter nyår. De skriver:

”Vi uppmanar därför riksdag och regering att tydliggöra vad konventionens artikel 14 konkret innebär både för rätten till tro och för rätten att inte tro.”

>>>> – Jag välkomnar att religiösa ledare deltar i samhällsdebatten. Men vad vill de? – återkommer efter veckoslutet.

KOMMENTERA GÄRNA HÄR – med dina reaktioner på deras artikel.

https://www.dn.se/debatt/barnkonventionen-far-inte-bli-hinder-for-barns-religion/