Robert Halef (KD) riksdagsledamot: ”Regeringen bör verka för att upprätta diplomatiska garantier med berörda länder om att återta dessa imamer. Det skulle även skicka en tydlig signal om att man prioriterar landets säkerhet.

Om det skulle visa sig att utvisning inte är möjligt bör man sätta fotboja på dem.”

https://www.lt.se/artikel/debatt-satt-fotboja-pa-utvisade-imamer-i-avvaktan-pa-utvisning