För de stora producenterna är det en trovärdighetsfråga: företag som gör inflytelserika medieprodukter har ett egenintresse av att det finns ett självsaneringssystem som främjar etiskt ansvarstagande.

I förlängningen finns därutöver de risker som bidrog till att skapa det moderna pressetiska systemet. Utan en fungerande medieetik finns det alltid en fara för att lagstiftaren skjuter fram positionerna.

När det gäller podcasts saknas det dessutom i allmänhet inga grundlagsbegränsningar som begränsar en lagstiftare som vill ha strängare regler.  

https://www.svt.se/opinion/poddarna-behover-en-medietetik