journalisten Sofia Lilly Jönsson, som JO-anmäler kursen skriver:

Fortbildning för journalister i religion kommer inte en dag för tidigt.

På kursen ”Granska trossamfund” står en hög representant för det i särklass största trossamfundet i Sverige bakom katedern.

Maktfrågor inom samfunden är akuta. Debatt och kritik är inte fula ord utan nödvändiga journalistiska verktyg. Fackkunniga journalister är få medan antalet kommunikatörer ökar inom organisationerna.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/dra-journalistkursen-granska-trossamfund-30141