Erik Slottner (KD), äldre- och trygghetsborgarråd: Istället för att njuta av en trygg och värdig ålderdom lever allt för många äldre i rädsla för brott. För mig som äldre- och trygghetsborgarråd i Sveriges huvudstad är det oacceptabelt och jag kommer Istället aldrig ge upp innan utvecklingen har vänt.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/dags-krafttag-mot-brott-mot-aldre-30100