Johan Westerholm, Chefredaktör och grundare av Ledarsidorna . se som i flera års tid försökt få ut handlingar om Folkbildningsrådet och Ibn Rushd:

”Folkbildningsrådet, som varit normgivande för denna reform har byggt sin verksamstyrning på egenkontroll utan insyn. Som resultat av denna styrmodell har Statskontoret uttryckt sig i skarpa ordalag om bristerna i kontroll i sin senaste granskning av Folkbildningsrådets verksamhet.”

https://www.expressen.se/debatt/ibn-rushd-ar-bara-toppen-pa-ett-isberg/