Bra att KD:s riksting beslöt att verka för ökad kunskap om religion. Det är först med den kunskapen vi kan ta ställning till hur vi och lagstiftaren ska förhålla sig till religionsfrihetens rättigheter och begränsningar i vår demokratiska rättsstat.

Tidningen DAGEN skriver: ”Men religionens roll i integrationsprocessen var något som lyste med sin frånvaro i de förslag som lagts fram inför rikstinget. På plats i Folkets hus i Umeå blev det ändring på det. Ett helt nytt förslag lades fram från KD:s Jönköpingsdelegation som menade att kunskap om religion är ett måste för att få en bra integrationspolitik.

”Höj kunskapen hos myndigheter och beslutsfattare om religion, religionsfrihet och den personliga trons betydelse för enskilda och grupper”, löd formuleringen som lades fram och som rikstinget också röstade ja till.”

https://www.dagen.se/nyheter/kd-beslut-hoj-kunskapen-om-religion-1.1615577