Nu är det klart. böneutropen från en moské i Växjö får fortsätta. Det står klart i en dom från kammarrätten i Göteborg, som kommit fram till att polisens beslut att tillåta böneutropen var korrekt.

Nu dags att verka för lagändring se

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/om-boneutrop-anses-okej-maste-lagen-andras-25031

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/om-boneutrop-anses-okej-maste-lagen-andras-25031