Kjell-Erik Selin, Stockholm, frikyrkligt engagerad, tidigare bokförläggare

( NEDAN: I kommentarsfältet skrev systemet in ”anonym kommentator” ska var Kjell-Erik Selin)

Kjell-Erik Selin ser fram emot att Frikyrkan tar kraftfull ställning för fortsatt religionsfrihet

Hur kommer det sig att religionsfriheten är ointressant i frikyrkan? Den frågan aktualiserade Ulf Lönnberg, KD:s gruppledare i Stockholm stads kulturnämnd, i Dagen 2 oktober. Jag hajade faktiskt till eftersom jag aldrig hört frågan om religionsfrihet diskuteras under alla mina år som mer eller mindre frikyrkoaktiv.

Kan det möjligen vara så att religionsfriheten inte upplevs som tillräckligt viktig? I så fall är det anmärkningsvärt, också av det skälet att just frikyrkan, tillsammans med andra rörelser, spelade stor roll när religionsfriheten etablerades.

Svenska kyrkan och inte minst frikyrkorna deltar aktivt i arbetet för att hjälpa till med integreringen av invandrare och flyktingar. I nästan varje kyrka och frikyrklig församling pågår kontinuerliga aktiviteter i syfte att underlätta för nyanlända att komma in i det svenska samhället. Det är språkkurser, datakurser och kurser i samhällskunskap. Många varma hjärtan, kloka huvuden och hjälpande händer finns att tillgå.

Dessutom upplåter många kyrkor och församlingar sina möteslokaler för att invandrare skall kunna träffa inte bara sina egna landsmän utan även lära känna den svenska lokalbefolkningen.

De flesta, inte bara kyrkfolket, är numera väl medvetna om att Sveriges kristna gör viktiga insatser för landets invandrare och framförallt flyktingar. Och så ska det naturligtvis vara. Att ta hand om våra systrar och bröder, som behöver hjälp, är en del av de kristnas dna.

Men det finns alltså ett viktigt område där åtminstone frikyrkan tycks vara på defensiven. Att säkerställa vår fantastiska religionsfrihet får aldrig bli en ickefråga. Inte minst nu när religionsfriheten är under attack.

Religionsfriheten är faktiskt inte självklar.

Sedan några år pågår, i en del muslimska miljöer ett arbete som syftar till att, åtminstone i vissa regioner , införa Sharia. Vad det skulle få för konsekvenser för exempelvis frikyrkan och för flyktingar med erfarenhet av att leva i länder utan religionsfrihet är inte svårt att förstå.

Även frikyrkan har ett ansvar för att bryta fördomar, okunskap och rädsla för det som kan kännas främmande. Frikyrkan ska stärka medkänslan för sin nästa och skapa gemenskap så att alla kan leva fredligt tillsammans och med respekt för varandra.

Sharia strider mot synen på religionens fria plats i samhället och i människors inre liv. Om den skulle bli verklighet, skulle det utplåna den religionsfrihet som alla religiösa utövare behöver och har rätt till.

Ser därför fram emot att Frikyrkan tar kraftfull ställning för fortsatt religionsfrihet;

Även om detta skulle innebära att klassas som islamofobisk.

Kjell-Erik Selin