Jöran Rubensson expert i utredningen om Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen:

”Siffror från Arbetsförmedlingen visar att inom de närmaste tio åren behövs ett tillskott på cirka 485 000 sysselsatta för att påfrestningarna på välfärdssystemen inte ska bli för stora. Samtidigt som sysselsättningspotentialen bland äldre uppgår till drygt 800 000 personer år 2030, enligt Delegationen för senior arbetskraft.

http://www.aftonbladet.se/debatt/a/zGea04/vi-aldre-kan-arbeta–om-arbetslivet-tillater