JAHA- eller ÄNTLIGEN en reaktion –

Många väl beskrivna utmaningar att ta sig an. Skribenterna signalerar dock (omedvetet) att de nästan sitter och håller på några av svaren. Gärna en ny utredning men lyft lite på förlåten så ökar trycket på att utredningen ni förespråkar kommer till stånd. Passusen om svårigheten att utkräva ansvar kunde ha utvecklats till en effektiv ögonöppnare.

https://www.dn.se/debatt/vi-vet-for-litet-om-vem-som-har-makten-i-sverige-i-dag/