Magnus Ranstorp och Aje Carlbom:

”Givet att dessa målgrupper befinner sig på långt avstånd från majoritetssamhället är det tveksamt om det är studier i arabiska och islam som bidrar till att öka deras möjligheter till delaktighet i den svenska demokratiska gemenskapen. Människor i de segregerade stadsdelarna, nyanlända och andra, har stora möjligheter att tala sitt modersmål (arabiska och andra språk) i vardagslivet men saknar vardagliga möjligheter att socialisera med svenskar för att på så vis lära sig språket och hur det svenska samhället är uppbyggt.”

https://www.expressen.se/debatt/bidrag-missbrukas-bygger-islamiskt-parallellsamhalle/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=email