Pressklipp:

Två motioner hade kommit in till Moderaternas partistämma i Västerås med förslag på att Moderaterna åter skulle börja engagera sig i Svenska kyrkans interndemokrati, något som partistyrelsen även ställt sig bakom.

Men när partiet väl skulle fatta beslut så var svaret nej. Moderaterna ska inte tillbaka in i kyrkopolitiken.

https://www.dagen.se/nyheter/ingen-m-comeback-i-svenska-kyrkan-1.1603881

>>> Ulf Lönneberga debattskrift Utan religionsfrihet ingen demokrati – planerad utgivning i november