Det finns totalt 3313 motioner på Riksdagens hemsida.

Under hand skummar jag igenom listan och länkar till dem vartefter jag hittar de i listan – här är de tre första jag fann på Riksdagens hemsida – forts följer

Alexandra Anstrell m.fl. (M)

Utred slöjförbud i grundskolor och förskolor

https://data.riksdagen.se/fil/4D6A3F63-9D4E-4CC1-9297-60CDD4F45B63

Sten Bergheden (M)

Tydligare märkning av kött från djur som slaktas utan bedövning

https://data.riksdagen.se/fil/09D98B14-AB40-47EC-9CCE-0E7F2E51ECAE

Magnus Jacobsson (KD)

Uppföljningen av lagen om omskärelse av pojkar

https://data.riksdagen.se/fil/49A37D4F-191B-4528-9EF7-D45499A7AB58

– – –

Min debattskrift ”Utan religionsfrihet – med dess rättigheter och begränsningar – ingen demokrati” planeras komma ut i november