Ur Sydsvenskans ledare med konstruktivt förslag om ökad timplan

”Vi gör oss urarva. förslag. Vietnamkriget istället för Puniska krigen, Sovjetunionen istället för romarriket, Margaret Thatcher istället för Kleopatra … – –

Men hur djupt blir lärandet utan kunskaper om ursprunget – – Går det ens att förstå det europeiska kulturarvet om undervisningen ger bilden av att det plötsligt bara fanns? – – Med utökad timplan behöver inga väsentliga historiekunskaper väljas bort till förmån för andra. Så vårdas bildningsidealen, som för övrigt också härstammar från antiken.”

https://www.sydsvenskan.se/2019-09-27/varna-ungas-bildning-antiken-blir-inte-omodern