”Den som däremot söker projektbidrag från Kulturrådet, som varje år delar ut 2,5 miljarder kronor till konstnärlig verksamhet, gör bäst i att skicka in en ansökan som utöver konstnärlig kvalitet kännetecknas av ”förnyelse och utveckling”, ”barn- och ungdomsperspektiv” och/eller ”rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv”.

https://www.expressen.se/kultur/konst/det-ar-inte-bara-sd-som-vill-bestamma-over-konsten/