”Vi behöver kunna hålla isär det politiska, privata och civilsamhället å ena sidan och det allmänna med stat och kommun å den andra. Det är de förstnämnda som kan och ska bära en politisk, social och kulturell kamp. De senare ska stå för vård, skola, och omsorg; våldsmonopol, nationell trygghet och så vidare. De ska inte ta politisk ställning eller värdera den ena eller andra åsikten.

Jag ser gärna regnbågsflaggor över hela stan när det är Pride men bättre då att kommunen öppnar upp för organisationer att hyra kommunens flaggstänger när de har arrangemang än att den flaggar på egen hand”

Läs hela artikeln

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/urvattna-inte-regnbagsflaggans-betydelse-29221