Joel Halldorf har skrivit om förlusten av kristen allmänbildning under rubriken ”Den största tomheten”

https://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=4174#.XTgFY2vsAnF.

Joel Halldorf gör här en mycket angelägen ingångsvinkel. Han skriver ”Den rationella moral Kant förordar är förunderligt lik den småborgerliga protestantism som han uppfostrats i. Samma sak med Sverige: vi är sekulära lutheraner.”

Vi som inte är kyrkligt eller samfundsaktiva tror oss alltför ofta oss om att kunna ”orientera oss på egna meriter” Ofta lederdet framåt – men som Halldorf skriver förtunnas de etiska fundamenten över tid. Jag är inte mannen att ange vägen.

Men har vi politiker som upplever sig som lutheraner och i sin politiska gärning agerar – och framför allt – argumenterar som sekulära sådana vore mycket vunnet för politiska icke konfessionella sekulära lutheraner som backar när de teokratiska och extremistiska muslimernas självutnämnda kofesdionellt politiska ledare tar ton. (Den extremistiska teokratidka riktningen är i praktisk handling politisk) Koranen och sharialagar ska politiskt inte bemötas med bibelcitat men i fast förankring ochkunskap om den judiskt-kristna traditionen som tjänat oss och västvärlden väl. Vi kan börja med att stävja missbruket av vår religionsfrihet somnyttjas för fysiska och psykiska våldshandlingar i religionensnn även här i Sverige.

Dags att lyfta religionsfrihetens rättigheter och begränsningar – lika för alla (jag kommer med en liten debattskrift om detta i höst)