Daniel Alm, Pingströrelsen, och jag tolkar Europakonventionens artikel 9 olika. Jag skrev i den del av mitt inlägg: (som Daniel Alm inte citerar i sin slutreplik DN-debatt idag):

Jag delar Daniel Alms kritik mot de liberala krafter som vill stoppa konfessionella skolor men jag ställer inte upp på hans påstående att de agerar mot ”de rättigheter som kommer med Europakonventionen och som skyddas i den svenska grundlagen.” Jag avvisar hans insinuanta fråga: ”Behöver inte Stefan Löfven ta hänsyn till paragraf 19 i Regeringsformen?”

Att stoppa konfessionella skolor är ett dåligt politiskt förslag. Men det strider inte mot grundlagen. Mitt politiska motbud är:

1 Att det framgent ska vara tillåtet att starta och driva konfessionella friskolor.

2 Att Skolinspektionen ska ha resurser och verktyg för att snabbare vitesförelägga och vid behov stänga alla skolor som bryter mot gällande regelverk – oavsett offentligt eller privat huvudmannaskap.

3 Att inventera Skolväsendetsöverklagandenämnds (ÖKN) resurs- och kompetensbehov för framtida snabb och rättssäker handläggning.

Konfessionella skolor ska drivas korrekt och ansvarsfullt – som alla andra skolor oavsett offentligt eller privat huvudmannaskap.

Jag skriver på en liten debattskrift ”Utan religionsfrihet ingen demokrati” beräknas komma i september. Vill du ha veta mer om den och lanseringsevenemang – maila mig gärna ulfloennberg@gmail.com

Länk till Danial Alms debattartikel ”Politiker och opinionsbildare sluta stigmatisera troende”. https://www.dn.se/debatt/politiker-och-opinionsbildare-sluta-stigmatisera-troende/

Länk till Humanisternas replik ”Särbehandlingen av kristendomen måste upphöra” https://www.dn.se/debatt/repliker/sarbehandlingen-av-kristendomen-maste-upphora/