Läsvärt och angeläget av Maria Hagberg, magister i socialt arbete: ”Det som kännetecknar ett sekulärt samhälle är att det välkomnar religionsfrihet för alla religioner såväl som för icke troende. Att det har en lagstiftning baserad på vetenskaplig forskning och internationella överenskommelser/konventioner om mänskliga rättigheter samt att det har en lagstiftning och ett statsskick skilt från de religiösa institutionerna.”

Länk till artikel