Hej, jag saxar ur mitt förord till min bok ”Mellan hjärnhalvorna” och lägger ut länk statsvetarens och författarens Carl Johan Ljungbergs bokrecension.

Mellan hjärnhalvorna

>>>provläs gärna första sidorna

Ur förordet:

”Äldre ska inte bortse från att dagens unga har bredare kunskaper och andra insikter än vad vi hade som unga. Men mycket av äldres livserfarenheter är värda att vårda och förs vidare i lagoma doser.”

– – – –

Nu under sommaren jobbar jag på med en mindre skrift om hur vi borde lyfta fram Religionsfriheten med dess rättigheter och begränsningar när extrema religiösa krafter i det fördolda eller med öppen agenda vill legitimera sharialagar.