Rökförbud på del av allmän plats ska upprätthållas av närmaste företagare…

”Tre meter, sex meter eller ännu mer? Ingen vet, inte ens kommunen. För det enda som står är att man inte ska bli utsatt som besökare, så det blir en tolkningsfråga, säger hon.”

https://www.fplus.se/nu-tvingas-foretagare-jaga-rokare-efter-stangning/a/50ooze