Bältespännaren av skulptören Johan Peter Molins (1814-1873) uppförd 1847

Journalistvendettan mellan Adaktusson och Wolodarski för tankarna till Jan Peter Molins bältespännare där kontrahenterna är inbegripna i den forntida tvekampsformen ”spänna bälte”. Men till skillnad från mytens stridande parter har dessa två snärjt och snört in sig själva utan assistans av några påhejarklackar. Det är först nu när de väsnats några dagar som spridda, asymmetriska supportrar fylkas:

Några få journalister kommer till Wolodarskis försvar i tidningsspalterna och en handfull tyckare gör inlägg på FaceBook till Adaktussons försvar.

Det handlar i huvudsak om WolodarskisAdaktussons agerande som yrkeskunniga journalister.

Allmänheten uppfattar ofta journalisters arbete och intervjuteknik som vinklad och partiskt. Visserligen överreagerar allmänheten ofta utifrån sina egna preferenser men det är helt visst inte ovanligt att journalister också överutnyttjar sin position för sin sak.

Här går två yrkesjournalister i klinch med varandra om hur och när det första och andra intervjutillfället initierades – om hur och när den eller andre har underlåtit eller väntat för länge med att svara den ene eller andre osv.

Det vi ser är två journalisters yrkesmässiga finlir om det egna hantverkets moral och transparens.

Dags för Publicistklubben att ordna en match i ett antal ronder där deras respektive åtgärder och arbetsmetoder prövades inför journalisthögskolans företrädare som domare.

Man kan aldrig få rätt mot en journalist, suckade någon på FaceBook…

Om det är sant kommer den mytiska, forntida tvekampsformen väl till pass mitt i verkligheten – här och nu.

Länk till en av de senare artiklarna idetta

https://www.medievarlden.se/2019/06/wolodarski-slar-ifran-sig-adaktussons-kritik-och-bjuder-in-till-intervju/#nyhetsbrev