1 Rekordet för att få ett bygglov – en timme

2 ”En förolämpning” – Företagare rasar över Arbetsmiljöverkets skrift

3 Unga med attityd Del 1

4 Färre förtidspensionärer förklarar minskat bidragsberoende

5 Den nya museilagen har haft en samlande verkan

6 Här är apparna som spårar dig i sömnen

____________________________________

1 Rekordet för att få ett bygglov – en timme

I Vårgårda har man valt att ha en ekonomisk förening, Center of innovation, med en anställd näringslivsutvecklare. Kommunen finansierar en heltidstjänst med två tredjedelar och näringslivet med den sista tredjedelen. I styrelsen sitter båda representanter från kommunen och näringslivet. Läs mer

2 ”En förolämpning” – Företagare rasar över Arbetsmiljöverkets skrift

– Det framställs som att vi inte bryr oss om personalen och att allt på arbetsplatsen är livsfarligt. Jag är helt bedrövad, fortsätter han. Stefan Fritzdorfs företag anställer tidvis ganska många sommarjobbare. Läs mer

3 Unga med attityd Del 1

Sjukvården har blivit den allra viktigaste samhällsfrågan för dagens unga. Polarisering bland unga ökar. Tjejer är mer positiva till jämställdhet och invandring än vad killar är. Intresset för politik har ökat bland Sveriges unga – men få känner att de kan påverka. Detta är några av de saker som framkommer i studien, som är del 1 av 3 av den sjätte nationella attityd- och värderingsstudien som gjorts bland unga i Sverige. Läs vidare

4 Färre förtidspensionärer förklarar minskat bidragsberoende

Andelen av den arbetsföra befolkningen, 20-64 år, som försörjs av bidrag fortsätter att minska och är nu nere på 13,3 procent. Nedgången förklaras främst av att färre personer försörjs av sjuk- och aktivitetsersättning, vilket tidigare kallades för förtidspension. Trots den goda utvecklingen uppgår antalet bidragsförsörjda till 770 000. Läs mer

5 Den nya museilagen har haft en samlande verkan

Museilagen fastställer också vilka roller och ansvar museerna och deras huvudmän har gentemot varandra. Det som i debatten ofta talats om som ”armlängds avstånd” mellan politiken och verksamheten.

− Här är det tydligt att de kommunala och regionala huvudmännen hitintills genomfört få konkreta insatser för att säkra museernas självständighet i verksamheten. Huvudmän och museer är eniga om att detta beror på att huvudmännen i och med lagen behöver större kunskap om museernas verksamhet och vad den nya lagen faktiskt kräver av dem, säger Anna Lihammer, Utvärderare på Riksantikvarieämbetet. Läs mer

6 Här är apparna som spårar dig i sömnen

Fowler skriver att han genomförde ett test på sin amerikanska iPhone medan han sov. Under natten, när han inte ens använde sin iPhone, var det flera appar som delade hans platsdata, personliga information och IP-adress. Under dagen när han rörde sig och använde telefonen var spårningen och datadelningen ännu värre, enligt artikeln. Läs mer

TIPS

Anders Petersen – Stockholm 

Under fyra år har fotografen Anders Petersen dokumenterat människor och stadsrum i Stockholm. Utställningen är ett unikt porträtt av vår tid, dess hets och vilopunkter, dess glädje, sorg och kärlek. Liljevalchs

Nyhetsbrevet är min privata verksamhet som speglar mitt samhällspolitiska intresse med fokus på företagsamhet, generationsgemenskap och kultur som – var för sig och tillsammans – är viktiga grundvalar för livskraftig marknadsekonomi och uthållig välfärd.