1 Varje år stjäls det för 6,8 miljarder kronor från den svenska butiker

2 ”S löfte om skydd för journalister substanslöst”

3 Företagare blir statens poliser

4 Kommunen tar bostadstillägget

5 Framtidens kulturskolor

TIPS

__________

1 Varje år stjäls det för 6,8 miljarder kronor från den svenska butiker

För att uppmärksamma handelns brottsutsatthet arrangerar Svensk Handel Säkerhetsveckan mellan den 6-12 maj. Svensk Handel uppmanar landets butiker att anmäla alla brott under en vecka.
Vanligaste stöldvarorna dagligvaruhandel/Sällanköps- :1) energidryck 2) kött 3) chokad 4) godis 5) smink 6) kaffe / 1) kläder 2) smycken 3) accessoarer 4) elektronik 5) skrivbordstillbehör 6) inredning
. Läs vidare

2 ”S löfte om skydd för journalister substanslöst”

Flera delar av meddelarskyddet upphävs och lagen är skriven på ett sådant sätt att i praktiken alla relationer som Sverige har med stater eller mellanstatliga organisationer som påverkas av en nyhetsrapportering omfattas om det kan rymmas inom begreppet ”Fred och Säkerhet”. Rapportering om den svenska biståndsindustrin är i allra högsta grad inbegripet i detta begrepp. Lagen är tänkt att börja gälla från och med den första januari 2023. Läs vidare

3 Företagare blir statens poliser

Landets företagare tvingas snart agera poliser på mark de inte äger. Nu tvingas de dessutom att betala för det genom en ny tillsynsavgift.

4 Kommunen tar bostadstillägget

När äldre på särskilt boende beviljas bostadstillägg passar kommunerna på att höja avgifterna, visar SPF Seniorernas rapport. Det mesta hamnar i kommunkassan. Läs vidare

5 Framtidens kulturskolor

Kulturskolan utgör ett fundament i kultursverige, tack vare den får cirka 500 000 barn och unga varje år möjlighet att uppleva och uttrycka sig genom dans, bild, teater, musik eller någon av alla de andra konstformerna som ryms i kulturskolornas utbud.

Kartläggningens resultat visar att det finns en stor vilja hos kulturskolorna att utvecklas men att förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika kommuner: geografiska förutsättningar, ekonomiska resurser och självbild. Läs vidare

TIPS – Frukostseminarium 16/5

SÅ KAN FASTIGHETSÄGARE VÄNDA UTVECKLINGEN I UTANFÖRSKAPSOMRÅDEN
Att fastighetsägare kan spela en viktig roll för att förbättra situationen i utanförskapsområden, visas tydligt av utvecklingen i Herrgården i Malmö. I samverkan med myndigheter och civilsamhälle har fastighetsägare lyckats vända den negativa spiralen. Minskad brottslighet, ökad sysselsättning och ökat valdeltagande är tydliga effekter av detta arbete. Liknande resultat finns på andra håll i landet.