På Mälarrådet och får sällskap under kaffepausen med en robotkatt. För några år sedan mötte jag en sådan för fösta gången med den undran och de fördomar som okunskapen triggade. Efter hand har jag ändrat mig något. Jag skrev en artikel då, ska skriva en ny uppdaterad version vad det lider. Min dementa mamma hade nog – när hon var som sämst – haft glädje och tröst av detta jamande och rörliga gosedjur. Det krävs dock att personal och verksamhetsledningar förstår och är uthålliga i att använda dessa robotar rätt. Undras om jag kommer att känna igen den här krabaten, när jag omsider nog hamnar på hemmet?