Inget fel med det. Men det förutsätter en slags övertygelse om att eftermälets kvalitet och innehåll har en särskild betydelse för framtiden – kanske t o m evinnerliga tider?

Stora män och kvinnor har genom seklerna bevärdigats med stora, traditionsbundna gravar utifrån de kulturella och religiösa förutsättningar som gällde då och där. Ju mer större och dyrare grav desto betydelsefullare var person i graven under sin livstid.

Under det senaste seklet har vi börjat förverkliga oss själva senaste

Tack för inkommen kommentar

Hej
Tack för ett intressant inlägg. Vill dessutom påpeka att kistan är svensktillverkad i trä.

Vh!
Lars Antoni
Avdelningschef
IGNIS