___________________________________________________________________

1   Kampen mot IS – En värld i otakt
2   Belgien: Den första islamiska staten i Europa?
3   Ungdomar i Norge kan tjäna bra
4   Förädlingsvärdets värde – att mäta skolors och lärares effektivitet
5   Fyra skäl för keps i klassrummet
6   Äldreboenden rustade för framtiden
7   TraditionsTV

___________________________________________________________________

1   Kampen mot IS – En värld i otakt
Stockholms stad har hittills identifierat 19 individer som återvänt från terrorgruppen IS, och som kan misstänkas för krigsförbrytelser eller folkmord. — Svårigheterna att deradikalisera och straffutmäta dessa terrorister ställer såväl rättssystem som omsorgssystem inför problem av tidigare inte skådat slag. Läs vidare

2   Belgien: Den första islamiska staten i Europa?
Enligt den franska tidningen Causeur är programmet ”förvirrande enkelt: ersätt alla de civila och juridiska reglerna med sharialag. Punkt slut.” ISLAM-partiet, som grundades samma kväll som kommunalvalet 2012, fick omedelbart imponerande resultat. Siffrorna är oroväckande. Läs vidare

3   Ungdomar i Norge kan tjäna bra
Ungdomar i Norge kan tjäna i snitt 40.000 norska kronor i veckan när fiskesäsongen går för högtryck, berättar Ole Hjartøy på NHO: ”De får en känsla för arbetslivet som jag tror är viktig att ta med sig in i vuxenlivet”, säger han och förklarar att han inte ser några problem med att de unga tjänar så mycket. Tvärtom tror han det är bra att de skaffar sig arbetslivserfarenhet. Läs vidare

4   Förädlingsvärdets värde – att mäta skolors och lärares effektivitet
Tyvärr har det svenska utbildningssystemet länge saknat rigorös kvalitetsinformation och fortsätter att göra det i dag. Detta skiljer sig från länder som Norge, England och USA, där man mäter och ofta även publicerar skolors förädlingsvärden. I USA mäter flera delstater och skoldistrikt även enskilda lärares förädlingsvärden.
Läs vidare

5   Fyra skäl för keps i klassrummet
I) Hjälpmedel för barn med koncentrationssvårigheter, II) Gammaldags regel som saknar relevans i vår tid, III) Stjäl tid och fokus från läraren, IV) Klädseln – kepsen inkluderad – är en del av barnets uttryck Läs vidare

6   Äldreboenden rustade för framtiden
Åtgärderna är nödvändiga för att vi ska stå väl rustade inför den kommande ”baby boom-generationen”. Antalet äldre i Stockholm beräknas öka med 30 procent fram till 2030 och andelen över 80 år väntas öka med 50 procent. Det kommer att ställa stora krav på äldreomsorgen då den offentliga sektorn brottas med personalförsörjningsproblem och långsiktigt svag tillväxt i skatteunderlaget.  Se länkar:
Digitala lås och natt-tillsyn i äldrevården
Äldreboende där gay är okey

7   TraditionsTV
Minnen från förr i ett långsamt tempo. Kanalen har startats i syfte att ge de äldre och demenssjuka minnen från 60-talet som tilltalar dem. Inspiration för anhöriga och personal när orden tar slut. Filmerna är långsamma med fokus på traditioner och bilder från 60-talet. Kanalen har som ambition att sprida filmerna till alla berörda. Se och lyssna på You Tube

Nyhetsbrevet är min privata verksamhet som speglar mitt samhällsintresse med fokus på äldrepolitik i ett flergenerationsperspektiv, företagande och kultur som – var för sig och tillsammans – är grunden för hållbar välfärd med den sunda marknadsekonomin som uthållig resurs.